Obowiązuje od 20.03.2018

Sklep internetowy shebywedding działający pod adresem, shebywedding.pl prowadzony jest przez:

[DEMAS TOMASZ BUDŹKO]

[ALEJA JANA PAWŁA II 8]

[47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE]

Telefon: +48 451 559 779

E-mailadres: [info@shebywedding.pl]

Nip: [7551662746]

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.shebywedding.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Pełnomocnik – podmiot trzeci w stosunku do Sprzedawcy, któremu Klient udzielił pełnomocnictwa w celu odebrania w jego imieniu Produktu od Sprzedawcy, Demas Tomasz Budźko, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Aleja Jana Pawła II 8 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle , NIP 7551662746, REGON 368895948

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w lokalu stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: ul. Aleja Jana Pawła II 8 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Umowa Sprzedaży zawierana jest po wcześniejszej rezerwacji Produktu zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

§ 1

Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.shebywedding.pl

2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży oraz jej wykonania jest punkt sprzedaży Sprzedającego przy ulicy Aleja Jana Pawła II 8 , 47-220 w Kędzierzynie-Koźlu  

3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.shebywedding.pl         7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

wyboru zamawianych towarów lub usług,

wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

wyboru sposobu płatności.

7. Kupujący wybierając opcję dostawy za pośrednictwem kuriera ma do wyboru poniższe opcje:

dostawa przez pełnomocnika pod wskazany adres – zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw

dostawa przez pełnomocnika do wybranego punktu odbioru – zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw

8. Kupujący może odebrać towar osobiście w punkcie sprzedaży Sprzedającego w godzinach otwarcia lub za pośrednictwem pełnomocnika, który dokona odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego w imieniu Kupującego. Towar za pośrednictwem pełnomocnika, dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem może być również wyznaczona przez Kupującego pełnoletnia osoba fizyczna.

9. Wybór metody dostawy towaru przez pełnomocnika, jest tożsamy z udzieleniem pełnomocnictwa do odbioru przedmiotu zamówienia od Sprzedawcy w jego siedzibie, a następnie dostarczenia towaru do Kupującego. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, pełnomocnikowi umocowanemu do dostarczenia zamówienia Kupującemu. 

10. W ramach tego pełnomocnictwa sprzedający, jest uprawniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. 

11. Treść pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. powyżej  stanowi Złącznik nr 2 do Regulaminu. 

12. Jeżeli Kupujący odbiera towar osobiście od Sprzedawcy, wydanie towaru nastąpi w puncie sprzedaży Sprzedającego, we wskazanym przez Sprzedawcę terminie realizacji zamówienia. 

13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niewydania produktu: 

Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub będącą w stanie nietrzeźwości, 

Pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości. 

Sprzedawca, jak i pełnomocnik ustanowiony przez Klienta, jest upoważniony do sprawdzenia tożsamości wieku Klienta. Jeżeli Klient okaże się osobą niepełnoletnią lub nietrzeźwą, towar nie zostanie dostarczony Klientowi. 

14. Sprzedawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy pełnomocnik lub osoba jego reprezentująca jest osobą pełnoletnią przed wydaniem towaru. 

15. Do każdego zamówienia dostarczany jest paragon lub, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia, faktura VAT.

16. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należności Klientom.

17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

§ 2
Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu zmiany statusu na przygotowanie w toku. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail info@shebywedding.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 451 559 779 , w godz. od 8:00 do 16:00

§ 3
Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklep
  1. podawane są w złotówkach,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje, upusty, kody rabatowe w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 4
Czas realizacji zamówienia.

 1. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Na terytorium Polski zamówienia są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz INPOST .
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§ 5
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski.
 2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny,system płatności Payu lub Paypal. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

§ 6
Reklamacje.

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od odstąpienia od umowy.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Sklep internetowy shebywedding.pl zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany w przypadku zamówienia odzieży oraz gadżetów z własnym nadrukiem oraz gadżetów i odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanych pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.) zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. art 38. pkt 3.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany towaru z zakładki OUTLET.

§ 8
Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem e-mail na adres info@shebywedding.pl Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 9
Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie shebywedding.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 10
Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Shebywedding.pl.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.shebywedding.pl
 7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2018r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu własnym jako Klient Sklepu Internetowego pod adresem www.shebywedding.pl , niniejszym

udzielam pełnomocnictwa:

Tomaszowi Budźko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Demas Tomasz Budźko, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Aleja Jana Pawła II 8 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle , NIP 7551662746, REGON 368895948

do zawarcia w moim imieniu Umowy Sprzedaży i odbioru zarezerwowanego przeze mnie Produktu z lokalu stacjonarnego pod adresem: ul. Aleja Jana Pawła II 8 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle prowadzonego przez Sprzedawcę: 

Tomasza Budźko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Shebywedding, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 

ul. Aleja Jana Pawła II 8 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle , NIP 7551662746, REGON 368895948

Wymienione w pełnomocnictwie czynności powinny zostać wykonane na warunkach określonych szczegółowo w

złożonym Zamówieniu lub na podstawie obopólnych ustaleń z Pełnomocnikiem.

W przypadku wyboru przeze mnie płatności za pobraniem, niniejsze pełnomocnictwo obejmuje także umocowanie do przekazania przez Pełnomocnika w moim imieniu należności za Produkt do Sprzedawcy.

Załącznik numer 2 do pobrania

Śledź nas na Facebooku